Vítejte na stránkách Ekoenergosvazu ČR

Na stránkách www.eeccr.cz vycházejí články a odborné komentáře k záležitostem týkajícím se legislativy a cenových rozhodnutí souvisejících s energetikou a teplárenstvím. Tyto články jsou přístupné registrovaným uživatelům stránek - členům Ekoenergosvazu ČR.

Kdo jsme

Ekoenergosvaz ČR (EEC ČR) je dobrovolným sdružením v energetice podnikajících fyzických a právnických osob a příbuzných oborech na území České republiky. Členové EEC ČR působí na cca 60% území ČR, dodávají převážně tepelnou energii téměř 2 milionům obyvatel především do domácností měst a obcí. Mezi členy EEC ČR jsou organizace i jednotlivci, kteří nejsou výrobci nebo dodaveteli energií, ale působí v oblasti technické, legislativní, materiálové, metodické podpory a poradenství nejen pro výrobce a dodavatele energií, ale také pro většinu odběratelů tepelné energie - obyvatelstvo v domácnostech.

Neustálou snahou EEC ČR a jeho všech členů je vyrábět a dodávat obyvatelstvu EKOlogickou a EKOnomicky výhodnou energii.

Zabýváme se problematikou ekonomického provozu tepelných zařízení včetně měření dodávané energie. Využíváme kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (KVET), provozujeme zdroje tepelné energie na spalování biomasy, poskytujeme poradenství v oboru měření dodané tepelné energie a v oblasti cenotvorby tepelné energie. Svaz všem svým členům na základě stanov zajišťuje společná řešení technických ekonomických problémů plynoucích s provozováním tepelných zdrojů, především měst a obcí. Součástí činnosti je studium zkušeností v zahraničí prostřednictvím tematických exkurzí a partnerství s obdobnými organizacemi z ČR i zahraničí. Důležitou činností je v neposlední řadě členství v komisích pro přípravu legislativních změn v příslušných oblastech a také tvorbě cenových výměrů Energetického regulačního úřadu.

Co nabízíme

Našim členům poskytujeme veškeré poradenství týkající se společné problematiky při technických činnostech, projektování, výstavbě, rekonstrukcích, ekologizaci výroby a přenosu energií, montážích, opravách, provádění technických i cenových kontrol, zkoušek, revizí a ostatních záležitostí týkajících se energetických zdrojů a staveb. Poradenskou činnost provádí jak členové svazu, tak externí odborníci a partnerské organizace, a to individuálně nebo prostřednictvím seminářů, pořádaných naším sdružením. Pro širokou odbornou veřejnost jsou pak organizovávána školení k aktuálním tématům a problematice související s činností Ekoenergosvazu ČR.